Biologische boomgaard

Natuurlijk beheer

Beplanting staat/leeft niet op zichzelf. De omgevingsfactoren hebben grote invloed op het welzijn van bomen, struiken en kruidachtigen en vise versa. Natuurlijk beheer is er op gericht om de gunstige factoren te versterken, zoals:

 • Versterken van de biodiversiteit
 • Beplanting kiezen die bij de omgevingsfactoren passen.
 • Inrichting van het erf versterken om zo veel mogelijk natuurlijke vijanden aan te trekken en te behouden
 • De groei van beplanting zo gunstig mogelijk houden
 • Het gezond maken/houden van de bodem
 • Inzetten van natuurlijke vijanden van plagen
 • Bomen deskundig begeleiden om ziektes te verminderen

Soms geven kleine ingrepen veel effect., zelfs in stadstuinen. Al mijn ingrepen en adviezen worden vanuit deze visie uitgevoerd. Altijd in overleg,

Het vlindertje vliegt in de winter en is daarmee een belangrijke voedselbron voor insectenetende wintervogels. Best waardevol dus. De rupsen daarentegen, eten al het blad op in je fruitboom. En de mezen passen hun broedseizoen weer aan op het uitkomen van de rupsen.

Ai! Wat zit er in mijn fruitboom?

Een fruitboom trekt heel veel verschillende dieren en andere organismen aan. Dat is een verrijking voor de biodiversiteit.

Mosjes, korstmosjes, paddenstoeltjes, insecten, vogels, ze hebben eten, schulplek of voedsel nodig, die een fruitboom kan bieden. Ze zijn ook weer voedsel voor andere dieren en organismes. Zo wordt de kringloop sterker.

Sommige beestjes eten het fruit aan of beschadigen de boom te veel. Een biologische boomgaard zonder luizen of fruitmot is een onrealistisch doel. Het is ook weer voedsel voor vogels die hun kroost moeten voeden. Biologisch fruit zal niet zo gaaf en glanzend zijn als het fruit wat in de winkel ligt. Maar hoe gezonder de boom, hoe beter het fruit. Door de bomen gezond te houden, hebben ze meer weerstand voor beestjes die ze willen eten.

Aantastingen van het blad, takken of fruit kunnen versterkt worden door de groeiomstandigheden. Groeit een boom te dicht, dan krijgt het fruit niet genoeg zon en rijpt het niet goed. Ook is de kans op schimmelaantastingen steeds groter, en laten nou de meeste aantastingen in fruitbomen nou schimmels zijn. Een gezonde boom moet dus op een zonnige plek staan met voldoende ruimte en de boom moet een goede opbouw hebben zodat ze goed kan luchten.

Ook de keuze van rassen en onderstammen heeft veel invloed op de gezondheid van een fruitboom. Sommige rassen zijn gevoelig voor schurft of vruchtboomkanker als ze op bepaalde grondsoorten staan. De kwaliteit van de onderstam en de bodem hebben hier veel invloed op.

Maak jij je zorgen over jouw bomen? Neem contact op

Natuurlijke vijanden
en meer…

Ieder dier die wij als plaag beschouwen, zoals, luizen, fruitmot, spinselmot, engerlingen ed, heeft een natuurlijke vijand. Of ze al aanwezig zijn op het moment dat we last van de plaagdieren krijgen, is nog wel eens de vraag.

Door een gezonde en gunstige omgeving te creƫren voor de natuurlijke vijanden, trekken we ze aan en blijven ze in je boomgaard. Zo kunnen ze sneller reageren op plaagdieren.

Plaagbestrijding kan bestaan uit:

 • Natuurlijke vijanden inzetten zoals sluipwespen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes, nematoden
 • Feromonen om specifieke insecten te misleiden
 • Geur-camouflage om de boom onherkenbaar te maken
 • Aantrekken vogels die plaagdieren eten
 • Aanplant van planten die voedsel en bescherming geven, voor de rest van het jaar
 • meer…