Snoeibedrijf ‘de Boomgaard’ neemt je graag mee op pad om te laten zien hoe mooi ons landschap en bomen zijn. We willen je graag waardevolle informatie overbrengen en inspireren om fruitbomen en het landschap goed te onderhouden.

Om je deelname aan excursies zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij je aandacht voor de volgende voorwaarden:

Deze Excursievoorwaarden voor het laatst aangepast op: 19 november 2023

1. Inschrijven en betalen

Na je online aanmelding ontvang je een bevestiging via de e-mail. In deze email staan bijzonderheden over de activiteit waaraan je wilt deelnemen. Vul daarom altijd een bestaand e-mailadres in en kijk eventueel ook in je spambox.

2. Het programma

Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.

3. Vooraf betalen excursies verplicht

Om deel te kunnen nemen aan een betaalde excursie op onze site, betaal je vooraf online. Mocht je niet over de mogelijkheid beschikken om online te betalen, dan kun je per email contact opnemen via excursie@snoeideboomgaard.nl.

In dat geval kun je het bedrag overmaken via een bankoverschrijving op IBAN NL 82 KNAB 041819 1425 t.n.v. Snoeibedrijf de Boomgaard, te Groningen. Graag met vermelding van de betreffende excursie en de datum waarop dit plaatsvindt.

4. Niet deelgenomen, maar wel betaald?

Als je betaald hebt voor een excursie, maar niet op de gereserveerde datum verschijnt, dan ontvang je het excursiegeld niet retour.

5. Tijdig annuleren

Heb je gereserveerd, maar ben je onverhoopt verhinderd? Dan is het fijn als je je aanmelding zo snel mogelijk annuleert, want dan kan iemand anders in jouw plaats mee. Als je minimaal 2 werkdagen voor de excursiedatum mailt om te annuleren, dan ontvang je het volledige inschrijfbedrag terug. Je kunt er ook voor kiezen om het bedrag als donatie aan ons te schenken.

We zijn te bereiken via excursie@snoeideboomgaard.nl. Het terugstorten kan een paar dagen duren.

6. Annuleren wij de excursie?

In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een excursie of activiteit niet door kan gaan. Bijvoorbeeld wanneer het stormt en het niet verantwoord is om naar buiten te gaan. Of wanneer de gids ziek is geworden en er geen vervanger beschikbaar is. In zulke gevallen prikken we een nieuwe excursiedatum waar je op in kunt schrijven. Komt dat niet uit, dan kun je kiezen voor een andere excursie met dezelfde waarde of het inschrijfgeld terugvragen.

7. Beeldmateriaal en opnames

Onze organisatie maakt regelmatig foto’s en video’s van excursies of andere activiteiten. Deze kunnen worden gebruikt op onze website, nieuwsbrief of eventuele social media kanalen. Uw toestemming geld alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht worden gemaakt. Het kan zijn dat andere mensen foto’s maken tijdens activiteiten, hier heeft de vereniging geen invloed op. In het geval van minderjarige ( jonger dan 16) moet er toestemming gegeven worden door een ouder/voogd.

8. Intellectueel eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel en industrieel eigendom van de Excursie en de daarbij verstrekte materialen bij Snoeibedrijf ‘de Boomgaard’ en/of haar leveranciers. Zonder toestemming van de Excursiebegeleider is het niet toegestaan fotografische of andere opnamen te maken van de Excursiebegeleider en deze opnamen te gebruiken voor verspreiding of publicaties. Hetzelfde geldt voor het maken, gebruiken en verspreiden van fotografische en andere opnamen van overige deelnemers aan de Excursie.

9 Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;
  2. Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter;
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Kennelijke druk- en zetfouten binden Snoeibedrijf de Boomgaard niet.

Hier is de download beschikbaar