Snoeibedrijf 'de Boomgaard'

Meer plezier met en van uw beplanting.

Spray tegen schimmels

Al 50 jaar geleden vonden onderzoekers in Canada dat echte meeldauw op tomaten bestreden kon worden met dit middel. Net zo effectief als chemische middelen.

Intussen is er meer onderzoek mee gedaan, waarschijnlijk is het gunstig tegen meer schimmles. Het vetgehalte van de melk maakt niet uit, het gaat waarschijnlijk om de proteinen die het werk doen.


Het kan zelfs preventief gebruikt worden. Spray gevoelige planten dan voor tekenen van de aantasting ; doe dat iedere dag voor 10 dagen. Daarna wekelijks toepassen.